Η εταιρεία ART&ADS Α.Ε. πρωτοπορεί στις εφαρμογές σήμανσης και αποτελεί τον εξειδικευμένο συνεργάτη σας, από την φάση εκπόνησης μελέτης έως την κατασκευή και τοποθέτηση ποικίλων συστημάτων σήμανσης.

   Το σύγχρονο περιβάλλον που ζούμε και εργαζόμαστε, απαιτεί διαρκή κίνηση ατόμων και οχημάτων σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους. Η πολυπλοκότητα του δομημένου περιβάλλοντος κάνει την κίνηση αυτή ακόμα πιο σύνθετη. Η επαρκής, γρήγορη και ευκρινής ενημέρωση για την σωστή κατεύθυνση και την κυκλοφορία, πραγματοποιείται με την εφαρμογή κατάλληλης σήμανσης, η οποία διευκολύνει τον πολίτη στις καθημερινές του δραστηριότητες.

    Με αυτό το σκοπό, συνδυάζουμε όλα τα φυσικά και τεχνητά υλικά, επιτυγχάνοντας ποιοτικά και αισθητικά άριστα αποτελέσματα.

Τα προϊόντα μας

 • ειδικές πινακίδες
  ειδικές πινακίδες
 • σόκορα γράμματα και φωτεινές επιγραφές
  σόκορα γράμματα και φωτεινές επιγραφές
 • τοτέμ
  τοτέμ
 • πρόβολοι
  πρόβολοι
 • επίθυρες και επίτοιχες πινακίδες
  επίθυρες και επίτοιχες πινακίδες
 • επιδαπέδιες πινακίδες
  επιδαπέδιες πινακίδες
 • αναρτημένες πινακίδες
  αναρτημένες πινακίδες
 • αρχαιολογικών χώρων
  αρχαιολογικών χώρων